Najlepšia protidrogová nástenka

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky realizoval v roku 2016 celoslovenskú súťaž s názvom Najlepšia protidrogová nástenka. Súťaž bola realizovaná s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v rámci účelovej dotácie na podporu protidrogových aktivít pre rok 2016. Cieľom bolo pôsobiť na vytváranie aktívneho protidrogového postoja a poukázať na význam primárnej prevencie. Ďalšími cieľmi bolo predísť užívaniu návykových látok alebo ho oddialiť do čo najneskoršieho veku a obmedziť alebo zastaviť experimentovanie s návykovými látkami, aby sa predišlo poškodeniam zdravia na telesnom a duševnom vývoji. Cieľovou skupinou boli žiaci 7. ročníkov základných škôl. Súťaže sa zúčastnilo približne 280 súťažných tímov s nástenkami.