Laboratórne analýzy kozmetických výrobkov

Laboratórne analýzy kozmetických výrobkov (KV) vykonávajú laboratóriá konkrétnych regionálnych úradov verejného zdravotníctva (RÚVZ):

RÚVZ Žilina: za.ola@uvzsr.sk (Národné referenčné centrum pre kozmetické výrobky)
RÚVZ Bratislava:  ba.faltinova@uvzsr.sk
RÚVZ Poprad: pp.pilkova@uvzsr.sk – mikrobiologické analýzy
pp.rosipal@uvzsr.sk – chemické analýzy

Informácie o vykonávaných analýzach a o cenníku analýz sú dostupné na požiadanie na vyššie uvedených e-mailových adresách.