Kontakty pre zberné dvory v prípade nálezu rádioaktívneho materiálu

Kontakt pre pracoviská zberní na území Bratislavského kraja:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hl. mesto so sídlom v Bratislave
Tel. č.: 0918/513 677
Email: ba.vicanova@uvzsr.sk, ruvzba@uvzsr.sk
 
Kontakt pre pracoviská zberní na území Banskobystrického a Žilinského kraja:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
Tel. č.: 0905/647 965
Email: auxtova@vzbb.sk​​​​​​​
 
Kontakt pre pracoviská zberní na území Košického a Prešovského kraja:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
Tel. č.: 0911/339 963
Email: cipakova@ruvzke.sk 
 
Kontakt pre pracoviská zberní na území Nitrianskeho, Trenčianskeho a Trnavského kraja:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre
Tel. č.: 0914/264 990
Email: nr.rtg@uvzsr.sk 
 
Kontakt pre pracoviská zberní na území Slovenskej republiky:
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Tel. č.: 0905/788 309
Email: radiacka@uvzsr.sk​​​​​​​, stycne.miesto@uvzsr.sk