Horúčavy

Horúčavy, ktoré sa u nás počas leta vyskytujú čoraz častejšie, predstavujú riziko prakticky pre každého. Extrémne vysoké až tropické teploty majú negatívny dopad na zdravie ľudí a prinášajú rad zdravotných rizík, ktoré môžu spôsobovať vážne kolapsové stavy, prehriatie organizmu, malátnosť, bolesti hlavy, závraty, nevoľnosť a mnoho ďalších. Medzi najrizikovejšie populačné skupiny patria najmä starší ľudia, tehotné ženy, deti, chronicky chorí ľudia trpiaci kardiovaskulárnymi, respiračnými či mentálnymi ochoreniami, diabetici a pod. Mladý organizmus sa dokáže s extrémnou záťažou, ktorú počas horúčav zažívame, vyrovnať ľahšie ako starší človek, avšak u nikoho nesmieme podceňovať riziká, ktoré nám vplyvom extrémnych horúčav hrozia.

Dodržiavaním základných pravidiel prevencie vieme však následky horúčav vo veľkej miere eliminovať. Dôležité je predovšetkým dodržiavať pitný režim, vyváženie stravovanie, obmedziť fyzickú námahu, nezdržiavať sa na priamom slnku a vyhľadať skôr tieň a chladnejšie priestory.
Podrobnejšie informácie k téme nájdete na Mimoriadne environmentálne situácie – Informačný materiál