Glutén v potravinách

Pšenica (t. j. všetky odrody Triticum, ako je tvrdá pšenica, špaldová pšenica a pšenica khorasan), raž jačmeň boli identifikované ako obilie, ktoré podľa vedeckých dôkazov obsahuje glutén.

Glutén (lepok) obsiahnutý v obilí môže mať nežiaduce účinky na zdravie ľudí trpiacich

neznášanlivosťou gluténu (celiakiou) a preto by sa mu títo ľudia mali vyhýbať.

EK prijala VNK č. 828/2014 (ďalej „VNK“), týkajúce sa informácie o neprítomnosti alebo zníženom obsahu gluténu v potravinách.

Označenie / obsah gluténu

Potravina označená ako „bezgluténová potravina“ môže obsahovať najviac 20 mg gluténu na 1 kg potraviny.

Potravina s „veľmi nízkym obsahom gluténu“ môže obsahovať najviac 100 mg gluténu na 1 kg potraviny.

Podrobnosti sú k dispozícii v prílohe VNK.

ÚVZ SR neakceptuje označenie potravín, ktoré je iné (napr. „bezlepková potravina“ alebo „potravina s veľmi nízkym obsahom lepku“ ), ako je uvedené v úradnom preklade VNK.