FOPNL

V EÚ zatiaľ neexistuje právny základ pre harmonizované označenie výživovej hodnoty na prednej strane potravín (Front-of-pack nutrition labelling - FOPNL).

PPP musí splniť požiadavky na povinné označenie výživovej hodnoty na potravine.

Okrem uvedenia povinných údajov na potravine môže PPP použiť aj inú, dobrovoľnú formu označenia výživovej hodnoty potravín.

Ak ju použije, má povinnosť oznámiť zvolenú formu MPRV SR.

Okrem toho je povinný formu monitorovať a zaslať o tom správu MPRV SR.

Existuje niekoľko schém na dobrovoľné označenie výživovej hodnoty na prednej strane potravín.

Úplný prehľad schém nájdete v dokumente Vedecko-výskumného centra EK.