Dusitany a dusičnany

Dusičnany sa vyskytujú všade okolo nás. Bežne sa vyskytujú v potravinách či v pitnej vode ako prirodzená zložka v rámci kolobehu dusíka v životnom prostredí. Vyskytujú sa v povrchovej aj v podzemnej vode, pričom do vôd sa dostávajú najmä z pôdy. V malých koncentráciách pre človeka nepredstavujú zdravotné riziko, no ich nadmerné množstvo vo vode už môže mať na zdravie negatívny vplyv.

Zdravotné riziká z dusičnanov vo vode

V tráviacom trakte sa dusičnany vplyvom niektorých druhov baktérií redukujú na toxickejšie dusitany, ktoré po vstrebaní do krvi spôsobia premenu krvného farbiva hemoglobínu na methemoglobín, čo v krvnom obehu spôsobuje zníženú schopnosť prenášať kyslík. Prejavom je zmodranie kože a pier, pri vážnejších stavoch to môže byť dusenie, poškodenie funkcií mozgu až zlyhanie základných životných funkcií. Toto ochorenie, methemoglobinémia, ohrozuje najmä nedonosené deti a kojencov do 3 mesiacov. Karcinogénne účinky samotné dusičnany nevykazujú. Dlhodobé prijímanie pitnej vody a potravy s vysokým obsahom dusitanov a dusičnanov však môže viesť v žalúdku k vzniku nitrozlúčenín (napr. nitrozamíny), ktoré sú pre človeka pravdepodobne karcinogénne. Ide najmä o zvýšené riziko nádorov gastrointestinálneho traktu a močových ciest.

Dusičnany a dusitany nie je možné z vody odstrániť prevarením a ich nadlimitné množstvo je možné odstrániť iba použitím vhodného zariadenia na úpravu vody. Limitná hodnota pre dusičnany v pitnej vode je 50 mg/l a pre dusitany je 0,50 mg/l.

Dusičnany a voda v studni

Z dostupných údajov vyplýva, že približne 1/3 analyzovaných vzoriek z domových studní nevyhovuje požiadavkám na kvalitu pitnej vody pre nadlimitný obsah dusičnanov. Množstvo dusičnanov v podzemných vodách počas roka kolíše, preto je vhodné si dať vzorku vody zo studne vyšetriť opakovane a v rôznych ročných obdobiach.

Všeobecne platí, že najviac sú nadlimitným obsahom dusičnanov a dusitanov ohrozené oblasti s intenzívnou poľnohospodárskou činnosťou a územia, kde nie je vybudovaná kanalizácia a čistiarne odpadových vôd.