Celková náhrada stravy na reguláciu hmotnosti

Celková náhrada stravy na reguláciu hmotnosti (CNSRH), anglicky „total diet replacement for weight control“ je výrobok s osobitným zložením, ktorý je určený dospelým osobám s nadváhou alebo obezitou, ktoré majú v úmysle dosiahnuť zníženie svojej hmotnosti. Základné zloženie CNSRH musí spĺňať denné výživové požiadavky dospelých osôb s nadváhou alebo obezitou v dobrom zdravotnom stave, v kontexte diét so zníženou energetickou hodnotou na reguláciu telesnej hmotnosti stanovených na základe všeobecne akceptovaných vedeckých údajov. Zdravé dospelé osoby s nadváhou alebo obezitou môžu mať odlišné výživové potreby ako bežná populácia. CNSRH je potravinou, ktorá úplne nahrádza celodennú stravu. Z uvedených dôvodov sú podrobné požiadavky na zloženie, vrátane požiadaviek na energetickú hodnotu, ako aj obsah makroživín a mikroživín podrobne uvedené v DNK č. 2017/1798, ktorým sa dopĺňa nariadenie EP a Rady č. 609/2013.

Príslušným orgánom / orgánom úradnej kontroly CNSRH v SR je ÚVZ SR.

Umiestnenie CNSRH na trh v SR oznámte (PPP) ÚVZ SR podľa článku 7 DNK č. 2017/1798, pošlite štatutárom podpísaný list a priložte vzor etikety použitej na potravine. ÚVZ SR Vám zašle odpoveď na oznámenie do schránky cez ÚPVS, do zahraničia e-mailom.

 

Viac informácií nájdete v týchto právnych predpisoch 16826/2007-OL (pdf, 436 kB)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 609/2013DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/1798 a na stránke EK.

Filtrovať obsah
Aktívny filter
Aktívny filter