Butylphenyl Methylpropional a Zinc Pyrithione

Zákaz predaja kozmetických výrobkov s obsahom Butylphenyl Methylpropional (BMHCA, Lilial) a Zinc Pyrithione

Od 1.3.2022 kozmetické výrobky uvedené na trhu v EÚ nesmú obsahovať Butylphenyl Methylpropional a Zinc Pyrithione.

Od 1.3.2022 je zakázané uviesť na trh a sprístupniť na trhu kozmetické výrobky s týmito látkami.

Viac v prílohe nariadenia Komisie č. 2021/1902, ktorým sa menia prílohy II, III a V k nariadeniu EP a Rady č. 1223/2009, pod referenčným číslom 1666 a 1670.

Nakoľko je nariadenie záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch (ČŠ), ČŠ nemôžu povoliť výnimky z uplatňovania tohto nariadenia.