Aspartám

Aspartám je nízkokalorické umelé sladidlo, ktoré je približne 200-krát sladšie ako cukor. V EÚ je aspartám povolenou potravinárskou prídavnou látkou určenou na sladenie potravín a nápojov.

Prítomnosť aspartámu v potravine musí byť na etikete potraviny uvedená buď slovom, alebo označením E 951.

V EÚ musia všetky potravinárske prídavné látky, ktoré boli povolené na použitie pred 20.1.2009, prejsť novým hodnotením bezpečnosti, ktoré vykonáva Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA). Aspartám bol jednou z prvých potravinárskych prídavných látok, ktoré EFSA prehodnotil, v roku 2013.

EFSA v súčasnosti prehodnocuje bezpečnosť dvoch súvisiacich potravinárskych prídavných látok, soli aspartám-acesulfámu (E 962) a neotámu (E 961), pričom zvažuje všetky nové údaje, ktoré by mohli byť dostupné od posledného hodnotenia buď zo strany EFSA alebo Európskeho vedeckého výboru pre potraviny. Všetky relevantné nové štúdie o aspartáme sa začlenia do hodnotenia soli aspartám-acesulfám (E 962). V rámci prehodnotenia soli aspartám-acesulfám (E 962) EFSA tiež aktualizuje hodnotenie expozície aspartámu v strave.

Aspartám je v EÚ aj naďalej povolenou potravinárskou prídavnou látkou. Ak by malo prísť k prehodnoteniu, ÚVZ SR bude postupovať v súlade so stanoviskom EFSA.

Viac informácií nájdete na stránke EFSA.