Poradne zdravia

Poradenské centrá ochrany a podpory zdravia všeobecne nazývané ako poradne zdravia poskytujú služby prostredníctvom odborných pracovníkov, ktorí zabezpečujú preventívne vyšetrenia a poradenstvo podľa individuálnych potrieb záujemcov.

Aktivity poradní zdravia sa zameriavajú na zvyšovanie záujmu obyvateľov o vlastné zdravie, poznávanie zdravotných rizík a prevenciu chronických neinfekčných chorôb, a to najmä srdcovo-cievnych (vysoký krvný tlak, srdcová či mozgová príhoda), chorôb látkovej premeny (obezita, cukrovka, poruchy metabolizmu tukov) a chorôb nádorových. 

Poradenstvo vychádza z vyšetrenia hlavných rizikových faktorov, ktoré súvisia so spôsobom života a odporúčaní v oblasti úpravy životného štýlu podľa individuálnych potrieb záujemcov.

Poradne zdravia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach

Objednať sa môžete:

 • osobne na adrese Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach, Sama Chalupku 5, 071 01 Michalovce,
 • telefonicky na dole uvedených číslach,
 • e-mailom na mi.opz@uvzsr.sk alebo elektronickým formulárom.

Objednať sa do poradne

Napíšte nám

 

 • Základná poradňa zdravia
  Mgr. Dagmar Erdélyiová
  Telefón: 056/68 80 623
  Email: mi.opz@uvzsr.sk
 • Poradňa zdravej výživy
  Mgr. Dagmar Erdélyiová
  Telefón: 056/68 80 623
  Email: mi.opz@uvzsr.sk
 • Poradňa na odvykanie od fajčenia
  Mgr. Dagmar Erdélyiová
  Telefón: 056/68 80 623
  Email: mi.opz@uvzsr.sk
 • Poradňa podpory psychického zdravia a odvykania od závislostí
  Mgr. Dagmar Erdélyiová
  Telefón: 056/68 80 623
  Email: mi.opz@uvzsr.sk
 • Poradňa očkovania
  MUDr. Janka Stašková, MPH, Karin Záviská
  Telefón: 056/68 80 611, 056/68 80 617
  Email: mi.epid@uvzsr.sk

Objednať sa do poradne