Mobilné odberové miesta v zriaďovateľskej pôsobnosti Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach

 

NAJNOVŠIE DOKUMENTY SÚ UVEREJNENÉ NAVRCHU !

SUBJEKT MIESTO PREVÁDZKOVANIA ROZHODNUTIE -
DÁTUM ZVEREJNENIA
Regionálna nemocnica Sobrance, n. o. , IČO: 35582391 Regionálna nemocnica n.o., Mieru 524/13, 07301 Sobrance

Zrušenie povolenia (.pdf 153 kB) - 3.6.2024

Dočasné pozastavenie povolenia do 30.4.2024 (.pdf 140 kB) - 28.12.2023

Dočasné pozastavenie povolenia do 31.12.2022 (.pdf 143 kB) - 24.3.2023

Povolenie (.pdf 110 kB) - 13.7.2021

Držiteľovi povolenia sa súčasne ruší povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia vydané dňa 20.11.2020 rozhodnutím číslo 2020/09123, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20.11.2020.

Gastroped s.r.o., IČO: 36587184 unimobunka, Lastomírska 832/3, 07101 Michalovce

Zrušenie povolenia (.pdf 139 kB) - 28.2.2024

Povolenie (.pdf  109 kB) - 29.1.2021

Gastroped s.r.o., IČO: 36587184 Zoltána Fábryho 105/20, 07901 Veľké Kapušany

Zrušenie povolenia (.pdf 139 kB) - 28.2.2024

Povolenie (.pdf  109 kB) - 27.1.2021

Obec Vinné, IČO: 00325953 Kultúrny dom, 508, 07231 Vinné

Dočasné pozastavenie povolenia do 1.2.2025 (.pdf 138 kB) - 21.2.2024

Povolenie (.pdf  108 kB) - 29.1.2021

Kings R&M, s.r.o., IČO: 50638921 nebytové priestory, Priemyselná 1713/6, 07101 Michalovce

Zrušenie povolenia (.pdf 140 kB) - 22.2.2024

Povolenie (.pdf  110 kB) - 29.1.2021

Zagyn s.r.o., IČO: 45457522 unimobunka na parkovisku, Ivana Krasku 830/4, 07101 Michalovce

Zrušenie povolenia (.pdf 139 kB) - 22.2.2024

Dočasné pozastavenie povolenia do 31.8.2023 (.pdf 136 kB) - 27.1.2023

Povolenie (.pdf  109 kB) - 26.1.2021

SlovakTransLine, s.r.o., IČO: 44436858 Záhradná 489/39, 07901 Veľké Kapušany

Zrušenie povolenia (.pdf 139 kB) - 22.2.2024

Povolenie (.pdf  108 kB) - 29.1.2021

DZS - M.K.TRANS, s.r.o., IČO: 36588181 Autobus, Nám. Slobody 580/1, 07301 Sobrance

Zrušenie povolenia (.pdf 141 kB) - 22.2.2024

Rozhodnutie (.pdf  108 kB) - 2.12.2020

LEHA, s.r.o., IČO: 36588393 Lastomírska 832/3, 07101 Michalovce

Zrušenie povolenia (.pdf 139 kB) - 22.2.2024

Povolenie (.pdf  108 kB) - 29.1.2021

DZS - M.K.TRANS, s.r.o., IČO: 36588181

Antigénové testovanie COVID-19, Staničná 1720/3, 07101 Michalovce

RT-PCR testovanie COVID-19, Staničná 1720/3, 07101 Michalovce

Zrušenie povolenia (.pdf 141 kB) - 22.2.2024

Zrušenie povolenia (.pdf 111 kB) - 27.10.2021

Povolenie (.pdf 109 kB) - 20.11.2020

ICED s.r.o, IČO: 44028741 Budova obchodu a služieb, Nám. osloboditeľov 949/19, 07101 Michalovce

Zrušenie povolenia (.pdf 140 kB) - 20.2.2024

Dočasne pozastavené prevádzkovanie do 30.9.2021 (.pdf 108 kB) - 30.6.2021

Povolenie (.pdf 108 kB) - 5.3.2021

Ing. Dávid Stanko, IČO: 50192868 priestory stánku (parc.č. 2883), Alex. Markuša, 07101 Michalovce

Zrušenie povolenia (.pdf 138 kB) - 20.2.2024

Povolenie (.pdf 108 kB) - 15.3.2021

Obec Vojany, IČO: 00332127 Kultúrny dom, 70, 07672 Vojany

Zrušenie povolenia (.pdf 137 kB) - 20.2.2024

Povolenie (.pdf  108 kB) - 21.1.2021

Obec Trnava pri Laborci, IČO: 00325902 Kultúrny dom, 163, 07231 Trnava pri Laborci

Zrušenie povolenia (.pdf 138 kB) - 20.2.2024

Povolenie (.pdf  108 kB) - 22.1.2021

Slovenské elektrárne, a.s., IČO: 50638793 Administratívna budova elektrárne Vojany, Vojany

Zrušenie povolenia (.pdf 140 kB) - 20.2.2024

Povolenie (.pdf 114 kB) - 3.3.2021

KOBA FUN, s.r.o., IČO: 47173700 nebytové priestory, Továrenská 1635/2, 07101 Michalovce

 

Zrušenie povolenia (.pdf 141 kB) - 20.2.2024

Dočasné pozastavenie povolenia do 30.6.2023 (.pdf 138 kB) - 27.1.2023

Povolenie (.pdf  109 kB) - 29.1.2021

Michaella s.r.o., IČO: 47425229 Hotel Jalta, Nám. osloboditeľov 1035/70, 07101 Michalovce

Zrušenie povolenia (.pdf 139 kB) - 19.10.2023

Rozhodnutie (.pdf  108 kB) - 2.12.2020

Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s., IČO: 4492738 ul. Špitálska 2, Michalovce

Zrušenie povolenia (.pdf 141 kB) - 3.10.2023

Povolenie (.pdf 111 kB) - 4.11.2020

Obec Kapušianske Kľačany, IČO: 00331571 Základná škola, 36, 07901 Kapušianske Kľačany

Zrušenie povolenia (.pdf 138 kB) - 2.10.2023

Povolenie (.pdf 108 kB) - 11.2.2021

GASTROSTOMED, s. r. o., IČO: 43861806 unimobunka, Partizánska 6079/2A, 07101 Michalovce

Zrušenie povolenia (.pdf 141 kB) - 25.9.2023

Povolenie (.pdf  108 kB) - 21.1.2021

Obec Malčice, IČO: 00325465 budova požiarnej ochrany , 154, 07206 Malčice

Zrušenie povolenia (.pdf 138 kB) - 25.9.2023

Povolenie (.pdf  108 kB) - 21.1.2021

Ing. Miloš Gotzmann, IČO: 17303664 Nám. osloboditeľov 987/79, 07101 Michalovce

Dočasné pozastavenie povolenia do 19.9.2024 (.pdf 140 kB) - 25.9.2023

Povolenie (.pdf 107 kB) - 16.3.2021

KFS pharm s. r. o., IČO: 52857999

Antigénové testovanie COVID-19 kontajner na parkovisku, Duklianska 1896/3, 07101 Michalovce

RT-PCR testovanie COVID-19 kontajner na parkovisku, Duklianska 1896/3, 07101 Michalovce

Zrušenie povolenia (.pdf 140 kB) - 20.9.2023

Dočasné pozastavenie povolenia od 1.2.2023 do 30.9.2023 (.pdf 137 kB) - 27.1.2023

Povolenie (.pdf 110 kB) - 7.10.2021

SOMMET, s.r.o., IČO: 50749005

Antigénové testovanie COVID-19, nebytové priestory na prízemí, Martina Rázusa 5737/16, 07101 Michalovce

RT-PCR testovanie COVID-19, nebytové priestory na prízemí, Martina Rázusa 5737/16, 07101 Michalovce

Zrušenie povolenia (.pdf 140 kB) - 27.7.2023

Povolenie (.pdf 110 kB) - 9.4.2022

Slovenský Červený kríž, územný spolok Michalovce, IČO: 00416215 mobilný stan v obciach okresov Michalovce a Sobrance, Nám. osloboditeľov 1041/82, 07101 Michalovce

Zrušenie povolenia (.pdf 140 kB) - 11.7.2023

Povolenie (.pdf 109 kB) - 17.3.2021

Obec Jovsa, IČO: 00325279 vyčlenené priestory Obecného úradu , 73, 07232 Jovsa

Zrušenie povolenia (.pdf 139 kB) - 22.6.2023

Povolenie (.pdf  108 kB) - 20.1.2021

Obec Drahňov, IČO: 00331503 Antigénové testovanie COVID-19, Administratívna budova (parcela č. 796, LV 511), 167, 07674 Drahňov

Zrušenie povolenia (.pdf 139 kB) - 14.3.2023

Dočasné pozastavenie povolenia do 31.12.2022 (.pdf 137 kB) - 25.10.2022

Povolenie (.pdf 109 kB) - 29.11.2021

Povolenie (.pdf  108 kB) - 21.1.2021

SH Service s.r.o., IČO: 53689771 Antigénové testovanie COVID-19, Unimobunka na parkovisku pred predajňou Merkury Market, Humenská 6215/43, 07101 Michalovce

Zrušenie povolenia (.pdf 135 kB) - 27.1.2023

Povolenie (.pdf 116 kB) - 11.11.2021

Obec Úbrež, IČO: 00325937

Školská dielňa v areáli ZŠ a MŠ, 141, 07242 Úbrež

Antigénové testovanie COVID-19, Školská dielňa v areáli ZŠ a MŠ, 141, 07242 Úbrež

Zrušenie povolenia (.pdf 134 kB) - 24.1.2023

Dočasné pozastavenie povolenia do 31.12.2022 (.pdf 137 kB) - 13.10.2022

Dočasné pozastavenie povolenia (.pdf 137 kB) - 11.5.2022

Povolenie (.pdf 109 kB) - 30.11.2021

KMK INVESTMENT s.r.o., IČO: 46541811 nebytové priestory vo dvore bývalej reštaurácie "Wiking", Nám. osloboditeľov 5924/70A, 07101 Michalovce

Zrušenie povolenia (.pdf 138 kB) - 18.1.2023

Dočasné pozastavenie povolenia do 31.12.2022 (.pdf 140 kB) - 3.11.2022

Povolenie (.pdf 110 kB) - 16.9.2021

Základná škola s materskou školou Rakovec nad Ondavou, IČO: 35553863 Telocvičňa pri Základnej škole, 2, 07203 Rakovec nad Ondavou

Zrušenie povolenia (.pdf 134 kB) - 11.1.2023

Povolenie (.pdf  108 kB) - 11.1.2021

VALMID s.r.o, IČO: 50638793 Budova obchodu a služieb, Nám. osloboditeľov 969/41, 07101 Michalovce

Zrušenie povolenia (.pdf 136 kB) - 14.12.2022

Dočasne pozastavené prevádzkovanie do 30.9.2021 (.pdf 107 kB) - 1.7.2021

Povolenie (.pdf 108 kB) - 3.3.2021

Obec Laškovce IČO: 00325414 Kultúrny dom, 36, 07201 Laškovce

Zrušenie povolenia (.pdf 134 kB) - 13.12.2022

Povolenie (.pdf 108 kB) - 5.2.2021

IVA COMPANY s. r. o., IČO: 53559207 priestory ZŠ a MŠ, 26, 07205 Bracovce

Zrušenie povolenia (.pdf 138 kB) - 9.12.2022

Povolenie (.pdf 109 kB) - 19.2.2021

Obec Bracovce, IČO: 00325074 Hasičská zbrojnica, 169, 07205 Bracovce

Zrušenie povolenia (.pdf 134 kB) - 9.12.2022

Povolenie (.pdf  108 kB) - 21.1.2021

JAMESO s.r.o., IČO: 48062880

Antigénové testovanie COVID-19, bývalý Autosalón KIA (parc. KN-C 4920/31), Močarianska 5713, 07101 Michalovce

RT-PCR testovanie COVID-19, bývalý Autosalón KIA (parc. KN-C 4920/31), Močarianska 5713, 07101 Michalovce

Zrušenie povolenia (.pdf 139 kB) - 15.11.2022

Povolenie (.pdf 108 kB) - 28.7.2021

Držiteľovi povolenia sa súčasne ruší povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia vydané dňa 25.1.2021 rozhodnutím číslo 2021/00220-1, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25.1.2021.

Povolenie (.pdf  107 kB) - 25.1.2021

Obec Staré, IČO: 00325805 Amfiteáter pri obecnom úrade, 208, 07223 Staré

Zrušenie povolenia (.pdf 136 kB) - 11.11.2022

Povolenie (.pdf 108 kB) - 11.2.2021

Obec Oborín, IČO: 00331805 Priestory obecného úradu a kultúrneho domu, 125, 07675 Oborín

Zrušenie povolenia (.pdf 136 kB) - 11.11.2022

Povolenie (.pdf 107 kB) - 12.2.2021

Váš Lekár, s.r.o., IČO: 45263230

Antigénové testovanie COVID-19, Unimobunky (parc. č. 1972/30 a 1972/11), Humenská 6737/4, 07101 Michalovce

RT-PCR testovanie COVID-19, Unimobunky (parc. č. 1972/30 a 1972/11), Humenská 6737/4, 07101 Michalovce

Zrušenie povolenia (.pdf 137 kB) - 3.11.2022

Povolenie (.pdf 109 kB) - 2.12.2021

HH Investment s.r.o., IČO: 52712745

Antigénové testovanie COVID-19 kontajner na parkovisku, Obchodná 3, 07101 Michalovce

RT-PCR testovanie COVID-19 kontajner na parkovisku, Obchodná 3, 07101 Michalovce

Zrušenie povolenia (.pdf 138 kB) - 2.11.2022

Povolenie (.pdf 109 kB) - 24.9.2021

Povolenie (.pdf  108 kB) - 26.1.2021

Ing. Pavel Tkáč, IČO: 40939227 Poliklinika Veľké Kapušany, n.o, Zoltána Fábryho 105/20, 07901 Veľké Kapušany

Zrušenie povolenia (.pdf 137 kB) - 2.11.2022

Povolenie (.pdf 110 kB) - 30.11.2021

Povolenie (.pdf 109 kB) - 19.10.2021

Ing. Pavel Tkáč, IČO: 40939227 kontajner na parkovisku, Duklianska 1896/3, 07101 Michalovce

Zrušenie povolenia (.pdf 136 kB) - 2.11.2022

Dočasne pozastavené prevádzkovanie od 24.9.20212 do 12.11.2021 (.pdf 107 kB) - 18.10.2021

Dočasne pozastavené prevádzkovanie do 24.9.2021 (.pdf 104 kB) - 24.8.2021

Dočasne pozastavené prevádzkovanie do 22.8.2021 (.pdf 107 kB) - 13.7.2021

Povolenie (.pdf  111 kB) - 25.1.2021

ADOS CARE, s.r.o., IČO: 53073185 kontajner, Humenská 5822/2, 07101 Michalovce

Zrušenie povolenia (.pdf 139 kB) - 25.10.2022

Dočasne pozastavené prevádzkovanie do 31.8.2021 (.pdf 106 kB) - 21.7.2021

Povolenie (.pdf 108 kB) - 5.5.2021

Obec Zalužice, IČO: 00326046 Kultúrny dom, 66, 07234 Zalužice

Zrušenie povolenia (.pdf 136 kB) - 25.10.2022

Dočasne pozastavené prevádzkovanie do 30.9.2021 (.pdf 107 kB) - 2.7.2021

Povolenie (.pdf  108 kB) - 3.2.2021

KERMID s.r.o., IČO: 36817821 vo vyčlenených priestoroch administratívnej budovy, Špitálska 1270/6, 07101 Michalovce

Zrušenie povolenia (.pdf 138 kB) - 20.10.2022

Povolenie (.pdf 108 kB) - 11.2.2021

Obec Poruba pod Vihorlatom, IČO: 00325651 V priestoroch obecného úradu a kultúrneho domu, 175, 07232 Poruba pod Vihorlatom

Zrušenie povolenia (.pdf 137 kB) - 17.10.2022

Povolenie (.pdf 108 kB) - 11.2.2021

Obec Kaluža, IČO: 00325295 Kultúrny dom, 4, 07236 Kaluža

Zrušenie povolenia (.pdf 136 kB) - 17.10.2022

Povolenie (.pdf 108 kB) - 12.2.2021

Obec Ruská, IČO: 00331881 Kultúrny dom, 61, 07677 Ruská

Zrušenie povolenia (.pdf 136 kB) - 13.10.2022

Dočasne pozastavené prevádzkovanie do 30.9.2021 (.pdf 104 kB) - 21.7.2021

Povolenie (.pdf 107 kB) - 11.2.2021

Obec Bežovce, IČO: 0325031 Kultúrny dom, 184, 07253 Bežovce

Zrušenie povolenia (.pdf 136 kB) - 13.10.2022

Dočasne pozastavené prevádzkovanie do 31.8.2021 (.pdf 104 kB) - 30.7.2021

Povolenie (.pdf  107 kB) - 22.1.2021

BIO MERR s. r. o., IČO: 54443547

Antigénové testovanie covid-19, Nebytový priestor - garáž, Duklianska 1920/6, 07101 Michalovce

RT-PCR testovanie covid-19, Nebytový priestor - garáž, Duklianska 1920/6, 07101 Michalovce

Povolenie (.pdf 140 kB) - 1.7.2022
PhDr. Eva Želinská, IČO: 50157019

Antigénové testovanie COVID-19, nebytový priestor (garáž), Duklianska 1920/6, 07101 Michalovce

PCR testovanie COVID-19, nebytový priestor (garáž), Duklianska 1920/6, 07101 Michalovce

Zrušenie povolenia (.pdf 137 kB) - 30.6.2022

Povolenie (.pdf 108 kB) - 28.1.2022

Povolenie (.pdf  107 kB) - 10.12.2020

Obec Závadka, IČO: 00326054 Kultúrny dom, 101, 07233 Závadka

Zrušenie povolenia (.pdf 136 kB) - 22.6.2022

Povolenie (.pdf 108 kB) - 12.2.2021

DIAMED, spol. s r.o., IČO: 36572233

Park študentov 3577/3, 07101 Michalovce

RT-PCR testovanie COVID-19, Park študentov 3577/3, 07101 Michalovce

Antigénové testovanie COVID-19, Park študentov 3577/3, 07101 Michalovce

Zrušenie povolenia (.pdf 107 kB) - 9.4.2022

Zrušenie povolenia (.pdf 107 kB) - 9.4.2022

Povolenie (.pdf 109 kB) - 21.12.2021

Povolenie (.pdf 109 kB) - 21.12.2021

Via Corporation s.r.o., IČO: 47691778 unimobunky na parkovisku, Duklianska 1919/4, 07101 Michalovce

Zrušenie povolenia (.pdf 107 kB) - 25.3.2022

Dočasne pozastavené prevádzkovanie do 31.8.2021 (.pdf 105 kB) - 21.7.2021

Povolenie (.pdf  108 kB) - 28.1.2021

Mesto Veľké Kapušany, IČO: 00332038 Mestský úrad, L. N. Tolstého 80/1, 07901 Veľké Kapušany

Zrušenie povolenia (.pdf 107 kB) - 20.1.2022

Dočasne pozastavené prevádzkovanie od 1.10.20212 do 31.12.2021 (.pdf 107 kB) - 9.9.2021

Dočasne pozastavené prevádzkovanie do 30.9.2021 (.pdf 107 kB) - 13.7.2021

Povolenie (.pdf 106 kB) - 10.2.2021

Mesto Strážske, IČO: 00325813 Telocvičňa pri Základnej škole, Mierova 40/1, 07222 Strážske

Zrušenie povolenia (.pdf 107 kB) - 4.1.2022

Povolenie (.pdf  108 kB) - 5.1.2021

RIKAMI, s.r.o., IČO: 52794091 areál firmy KARIMI s.r.o. (parc. č. 1580/5), Partizánska 1417/66, 07101 Michalovce

Zrušenie povolenia (.pdf 108 kB) - 1.12.2021

Dočasne pozastavené prevádzkovanie od 1.11.2021 do 31.11.2021 (.pdf 108 kB) - 27.10.2021

Dočasne pozastavené prevádzkovanie do 31.10.2021 (.pdf 108 kB) - 27.10.2021

Povolenie (.pdf 106 kB) - 23.7.2021

Slovenský Červený kríž, územný spolok Michalovce, IČO: 00416215 Kultúrny dom, 32, 07243 Veľké Revištia

Zrušenie povolenia (.pdf 107 kB) - 2.11.2021

Dočasne pozastavené prevádzkovanie do 15.10.2021 (.pdf 108 kB) - 9.9.2021

Dočasne pozastavené prevádzkovanie do 31.8.2021 (.pdf 107 kB) - 17.6.2021

Povolenie (.pdf 109 kB) - 12.2.2021

SlovakTransLine, s.r.o., IČO: 44436858 na parc. č. 4301/6, Špitálska 1266/2, 07101 Michalovce

Zrušenie povolenia (.pdf 107 kB) - 30.10.2021

Povolenie (.pdf  108 kB) - 29.1.2021

DZS - M.K.TRANS, s.r.o., IČO: 36588181 Záhradná 489/39, 07901 Veľké Kapušany

Zrušenie povolenia (.pdf 108 kB) - 30.10.2021

Rozhodnutie (.pdf  108 kB) - 2.12.2020

ZEMPDENT s.r.o., IČO: 50280333 Sama Chalupku 1236/2, 07101 Michalovce

Zrušenie povolenia (.pdf 107 kB) - 12.10.2021

Dočasne pozastavené prevádzkovanie do 31.8.2021 (.pdf 107 kB) - 13.7.2021

Povolenie (.pdf  108 kB) - 29.1.2021

AdNa, s.r.o., IČO: 51408783 administratívna budova, Letná 1406/31, 07101 Michalovce

Zrušenie povolenia (.pdf 107 kB) - 24.9.2021

Povolenie (.pdf  108 kB) - 29.1.2021

SOMMET, s.r.o., IČO: 50749005

Antigénové testovanie COVID-19, stan, Fr. Kráľa 1125/57, 07101 Michalovce

RT-PCR testovanie COVID-19, stan, Fr. Kráľa 1125/57, 07101 Michalovce

Povolenie (.pdf 110 kB) - 26.7.2021

Držiteľovi povolenia sa súčasne ruší povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia vydané dňa 28.4.2021 rozhodnutím číslo 2021/01067-1, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.4.2021.

Povolenie (.pdf 108 kB) - 28.4.2021

SLOVAKIA TREND EXPORT - IMPORT, s.r.o. , IČO: 46512250 vyčlenené priestory predajne, Michalovská 1414/87, 07301 Sobrance

Zrušené povolenie (.pdf 107 kB) - 13.7.2021

Povolenie (.pdf 109 kB) - 26.2.2021, aktualizované 1.3.2021

Obec Úbrež, IČO: 00325937 priestory telocvične ZŠ a MŠ, 141, 07242 Úbrež

Dočasne pozastavené prevádzkovanie do 15.9.2021 (.pdf 105 kB) - 13.7.2021

Povolenie (.pdf 108 kB) - 12.2.2021

Obec Hažín, IČO: 00325155 Kultúrny dom, 32, 07234 Hažín

Zrušené povolenie (.pdf 106 kB) - 17.6.2021

Povolenie (.pdf 107 kB) - 17.2.2021

Mesto Sobrance, IČO: 00325791

Základná škola, Komenského 263/12, 07301 Sobrance

 

Zrušené povolenie (.pdf 106 kB) - 8.4.2021

Povolenie (.pdf  107 kB) - 21.1.2021

Mesto Sobrance, IČO: 00325791 telocvičňa pri Základnej škole, Komenského 257/6, 07301 Sobrance

Zrušené povolenie (.pdf 106 kB) - 8.4.2021

Povolenie (.pdf  107 kB) - 21.1.2021

Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok-fakultná nemocnica, IČO: 31936415 Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok-fakultná nemocnica Zrušené povolenie (.pdf 107 kB) - 23.2.2021
Alpha Medical, s.r.o., Záborského 2, Martin, IČO: 31647758 ul. Špitálska 2, Michalovce

Zrušenie povolenia (.pdf 110 kB) - 11.6.2020

Povolenie (.pdf 140 kB) - 11.6.2020