Termíny skúšok odbornej spôsobilosti

Skúška na získanie Osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre epidemiologicky závažnú činnosť sa konajú v Regionálnom úrade verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, Bojnice – zasadacia miestnosť.

Termín skúšky si aktuálne skontrolujte na tejto stránke, môže sa stať, že z vážnych organizačných dôvodov bude konkrétny termín zrušený, prípadne zmenený.