Kolektívne zmluvy

Kolektívne zmluvy Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach sú zverejnené v Centrálnom registri zmlúv.