Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach (RÚVZ PD)

má územnú pôsobnosť pre okresy Prievidza a Partizánske.

RÚVZ PD je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou je Mgr. et Mgr. Zuzana Tornócziová, MHA.

Aktuality

Späť Epidemický výskyt ARO a CHPO v okrese Partizánske

Nakoľko sme v posledných týždňoch v okrese Partizánske zaznamenali epidemický výskyt akútnych respiračných a chrípke podobných ochorení, na zamedzenie šírenia týchto ochorení doporučujeme dodržiavať zvýšené hygienické opatrenia v kolektívoch, zdravotníckych zariadeniach ako aj v zariadeniach pre seniorov.