Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach (RÚVZ PD)

má územnú pôsobnosť pre okresy Prievidza a Partizánske.

RÚVZ PD je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou je Mgr. et Mgr. Zuzana Tornócziová, MHA.

Aktuality

Späť Deň otvorených dverí poradne zdravia - 14. november – Svetový deň diabetu

Pozývame Vás na Deň otvorených poradne zdravia.

  • 14. november 2023
  • 7.00 hod. – 14.00 hod.
  • Budova RÚVZ PD, Nemocničná 8, Bojnice

​​​​​​

  • vyšetrenie hladiny cukru v krvi nalačno
  • individuálne zdravotno-výchovné poradenstvo týkajúce sa prevencie cukrovky
  • distribúcia odborných zdravotno-výchovných materiálov