Aktuality

Späť Zmena sadzobníka

Od 5.2.2024 je platný nový sadzobník pre poskytovanie odborných, laboratórnych expertíz a iných služieb Regionálnym úradom verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach.