Aktuality

Späť Víťazná kresba 2. ročníka výtvarnej súťaže - Svetový deň obezity 2024

Pri príležitosti Svetového dňa obezity 2024 bola vyhlásená celoslovenská výtvarná súťaž, do ktorej sa mohli zapojiť všetky základné školy z okresov Prievidza a Partizánske.

V regionálnom kole tejto výtvarnej súťaže sa víťaznou kresbou za RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach stala kresba žiakov 2. ročníka zo ZŠ Opatovce nad Nitrou.

Výhercovi srdečne gratulujeme.