Aktuality

Späť Svetový deň vody na RÚVZ PD

Pri príležitosti Svetového dňa vody sa dňa 22. marca 2024 (piatok) v čase od 8.00 hod. do 11.30 hod. na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, Bojnice bude stanovovať kvalita pitnej vody zo studní orientačnou metódou pre ukazovatele dusičnany a dusitany.

Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pripravil online dotazník "MÁM RÁD VODU" pre širokú verejnosť, anonymný.