Aktuality

Späť Epidemický výskyt ARO a CHPO v okrese Partizánske

Nakoľko sme v posledných týždňoch v okrese Partizánske zaznamenali epidemický výskyt akútnych respiračných a chrípke podobných ochorení, na zamedzenie šírenia týchto ochorení doporučujeme dodržiavať zvýšené hygienické opatrenia v kolektívoch, zdravotníckych zariadeniach ako aj v zariadeniach pre seniorov.