Aktuality

Späť Epidemiologická situácia výskytu ARO a CHPO v okrese Partizánske

Na základe priaznivej epidemiologickej situácie výskytu akútnych respiračných a chrípke podobných ochorení v okrese Partizánske, nie je potrebné dodržiavať doporučené zvýšené hygienické opatrenia.