Platené služby

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine neposkytuje platené služby v oblasti laboratórnych analýz a meraní. V prípade záujmu o tieto služby si Vás dovoľujeme odkázať na krajský Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline, ktorý tieto služby poskytuje.