Konzultácie a poradenstvo pre podnikateľské subjekty a verejnosť


Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine, Kuzmányho 27, Martin v súlade s Uznesením vlády SR č. 51/2019 úloha B.9 – zefektívniť výkon konzultácií poskytovaných regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva v SR poskytuje konzultácie a poradenstvo podnikateľským subjektom a verejnosti v rámci svojej pôsobnosti a činnosti v pracovných dňoch v čase:

Úradné hodiny: 

Pondelok      7:00 – 11:00 / 12:00 - 14:00
Utorok          7:00 – 11:00 / 12:00 - 14:00
Streda           7:00 – 11:00 / 12:00 - 14:00
Štvrtok                  nestránkový deň 
Piatok           7:00 – 12:00 

Regionálny hygienik a generálny tajomník služobného úradu    
0903 514 787, 043/413 48 63
mt.cervenova@uvzsr.sk

Sekretariát, podateľňa
043/401 29 11,  fax: 043/413 48 63
mt.sekretariat@uvzsr.sk

Osobný úrad
0903 353 848, 043/422 29 37
mt.osobnyurad@uvzsr.sk

Skúšky odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažné činnosti
0903 433 844, 043/401 29 47
ruvzmt@uvzsr.sk

Oddelenie hygieny životného prostredia a zdravia    
0911 766 750, 043/401 29 31, 043/401 29 31    
mt.rosakova@uvzsr.sk, mt.hzp@uvzsr.sk

Oddelenie hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov
0911 766 740, 043/401 29 35, 043/401 29 33
mt.bugajova@uvzsr.sk, mt.hv@uvzsr.sk

Oddelenie hygieny detí a mládeže
0903 434 214, 043/401 29 61, 043/401 29 12    
mt.olosova@uvzsr.sk, mt.hdm@uvzsr.sk

Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva    
0903 596 665, 043/401 29 34, 043/401 29 29
mt.zaborsky@uvzsr.sk, mt.ppl@uvzsr.sk 

Oddelenie epidemiológie    
0902 740 766, 043/401 29 27, 043/401 29 24    
mt.stasova@uvzsr.sk, mt.epid@uvzsr.sk

Oddelenie podpory zdravia a výchovy ku zdraviu    
043/401 29 42
mt.bobrovska@uvzsr.sk, mt.poradna@uvzsr.sk