Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine (RÚVZ MT)

má územnú pôsobnosť pre okresy Martin a Turčianske Teplice

RÚVZ MT je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Poverená vykonávaním funkcie regionálnej hygieničky je RNDr. Mária Marušiaková, PhD., MPH

Aktuality

Späť Svetový deň zdravia 2024

Dátum: 09. apríl 2024 

Čas: 10:30 - 13:30 hod. 

Miesto: OC GALÉRIA

Aktivity: 

  • meranie celkového cholesterolu z akapilárnej krvi, 
  • meranie krvného tlaku, 
  • meranie percenta podkožného tuku.