Aktuálna epidemiologická situácia vo výskyte VHA v okresoch Martin a Turčianske Teplice 

Aktualizované dňa 18.01.2024

Dňa 18.01.2024 bolo na RÚVZ hlásených 0 ochorení na VHA.

Kumulatívne boli k 18.01.2024 hlásené 3 ochorenia na VHA.

V súčasnosti nieje v územnej pôsobnosti RÚVZ Martin  aktívne ohnisko VHA.

Neaktívne ohniská

Martin 1

Kumulatívne boli v ohnisku Martine 1 hlásené 3 ochorenia na VHA.