Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne

má územnú pôsobnosť pre okresy Dolný Kubín, Tvrdošín a Námestovo

RÚVZ DK je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou je RNDr. Mgr. Mária Varmusová, MPH.

Aktuality

Späť Svetový deň vody 2024

Hlavnou témou Svetového dňa vody 2024 je zdôraznenie kľúčovej úlohy vody pri podpore medzinárodnej spolupráce a mieru. Celosvetová kampaň s názvom „Voda za mier“ podčiarkuje potrebu spoločnej zodpovednosti pri riadení cezhraničných vodných zdrojov, povzbudzuje diplomaciu v oblasti vody, aby zvládala výzvy prostredníctvom dialógu a uznáva vzájomnú prepojenosť vody, životného prostredia a globálneho mieru. Viac sa dočítate tu.