Aktuality

Späť Október - mesiac úcty k starším

V decembri v roku 1990 bol mesiac október vyhlásený Valným zhromaždením Organizácie spojených národov za Mesiac úcty k starším a 1. október za Medzinárodný deň starších. Tento mesiac je pre nás pripomienkou, že si máme vážiť a ctiť starých ľudí, dávať im najavo svoju náklinnosť a lásku, pretože vekom nadobudli rôzne skúsenosti, ktoré odovzdávajú nám, mladším.

ZDRAVÉ STARNUTIE AKO ŽIVOTNÝ ŠTÝL SENIOROV

Staroba je výzva a neznamená koniec životnej aktivity. Svetová zdravotnícka organizácia definuje zdravé starnutie ako proces chopenia sa optimalizácie príležitostí pre fyzickú, sociálnu a duševnú pohodu počas celého života tak, aby sa predlžovala očakávaná dĺžka života prežitého v zdraví. Dôležitá je kvalita života, sociálne prostredie i samotný postoj seniora. Pripravovať sa na starnutie v zdraví je najlepšie systematickou podporou a ochranou zdravia počas celého života. Veľký podiel na zlom zdravotnom stave starších osôb má predsudok, že byť starý znamená nič nerobiť a že sa to začína už v šesťdesiatke. Aj po tomto veku je však mnoho možností ako byť aktívny a mať množstvo záujmov, vrátane ďalšieho vzdelávania, zapájania sa do miestnych aktivít (spoločenských, športových) a pod. Starší človek je predovšetkým skúsený človek. Svojimi životnými skúsenosťami a cennými radami môže obohatiť život rodiny a byť jej oporou. Celoživotné dodržiavanie zásad správneho spôsobu života sa odmení i v aktívnom prežívaní staršieho veku.