Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okrese Dolný Kubín, Námestovo a Tvrdošín za 5. týždeň 2023

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Dolný Kubín, Námestovo a Tvrdošín za 5. kalendárny týždeň 2023

Dolný Kubín
V 5. kalendárnom týždni 2023 bolo v okrese Dolný Kubín spolu hlásených 843 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 3175,4/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo 32 chrípke podobných ochorení (CHPO), čo predstavuje chorobnosť 120,5/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňu (4. kalendárny týždeň 2023) je výskyt ARO vyšší o 38,42% a výskyt CHPO je vyšší o 3,23%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0-5 rokov (6133,2/100 000).
Priebeh ochorenia bol komplikovaný u 21 osôb, čo predstavuje 2,5% zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali pneumónie (6x), sinusitídy (11x) a otitídy (4x).
Lokálne epidémie neboli zaznamenané.
Výchovno-vzdelávací proces nebol prerušený.
V 5. kalendárnom týždni boli v okrese Dolný Kubín hlásené 2 prípady COVID-19.

Námestovo
V 5. kalendárnom týždni 2023 bolo v okrese Námestovo spolu hlásených 1300 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 2965,6/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo 102 chrípke podobných ochorení (CHPO), čo predstavuje chorobnosť 232,7/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňu (4. kalendárny týždeň 2023) je výskyt ARO vyšší o 14,24% a výskyt CHPO je nižší o 32%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0-5 rokov (9900,8/100 000).
Priebeh ochorenia bol komplikovaný u 4 osôb, čo predstavuje 0,3% zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali otitídy (2x) a pneumónie (2x).
Lokálne epidémie neboli zaznamenané. 
Výchovno-vzdelávací proces nebol prerušený.
V 5. kalendárnom týždni nebol v okrese Námestovo hlásený žiadny prípad COVID-19.

Tvrdošín
V 5. kalendárnom týždni 2023 bolo v okrese Tvrdošín spolu hlásených 573 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 2200,6/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo 76 chrípke podobných ochorení (CHPO), čo predstavuje chorobnosť 291,9/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňu (4. kalendárny týždeň 2023) je výskyt ARO vyšší o 17,18% a výskyt CHPO je vyšší o 52%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0-5 rokov (8317,3/100 000).
Priebeh ochorenia bol komplikovaný u 13 osôb, čo predstavuje 2,3% zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali sinusitídy (8x), pneumónie (1x) a otitídy (4x).
Lokálne epidémie neboli zaznamenaná. 
Výchovno-vzdelávací proces nebol prerušený.
V 5. kalendárnom týždni nebol v okrese Tvrdošín hlásených žiadny prípad COVID-19.