Služby

  • Laboratórne analýzy a merania - RÚVZ CA neposkytuje platené služby v oblasti laboratórnych analýz a meraní. V prípade záujmu o tieto služby si Vás dovoľujeme odkázať na krajský RÚVZ ZA, ktorý tieto služby poskytuje.
  • Ďalšie oblasti služieb - cenník (pdf, 651kB)