Konzultačné a poradenské služby

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci, Palárikova 1156, Čadca v súlade s Uznesením vlády SR č. 51/2019 úloha B.9 – zefektívniť výkon konzultácií poskytovaných regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva v SR poskytuje konzultácie a poradenstvo podnikateľským subjektom a verejnosti v rámci svojej pôsobnosti a činnosti.

ÚRADNÉ HODINY
Pondelok 8:00 - 11:00, 11:30 - 14:00
Utorok     8:00 - 11:00, 11:30 - 14:00
Streda     8:00 - 11:00, 11:30 - 14:00
Štvrtok    Nestránkový deň
Piatok     8:00 - 11:00, 11:30 - 14:00

Osobne na adrese:
Budova RÚVZ – Palárikova 1156, 022 01 Čadca
 

Telefonicky alebo e-mailom:
Informátor, spojovateľ - tel.: 041 430 26 11
e-mail: ca.sekretariat@uvzsr.sk

Oddelenie hygieny životného prostredia a zdravia:​​​​​
Ing. Renáta Pavlíková, tel.: 041 430 26 50, ca.pavlikova@uvzsr.sk

Oddelenie hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov:
MVDr. Oľga Matláková, tel.: 041 430 26 30, ca.matlakova@uvzsr.sk

Oddelenie hygieny detí a mládeže:
Mgr. Martina Pokorná, MPH, MHA, tel.: 041 430 26 16, ca.pokorna@uvzsr.sk

Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva:
RNDr. Viera Točoňová, tel.: 041 430 26 43, ca.ppl3@uvzsr.sk

Oddelenie epidemiológie:
Mgr. Nikola Pohančeníková, MPH, tel.: 041 430 26 62, ca.epid2@uvzsr.sk

Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu:
Mgr. Andrea Gerátová, tel.: 041 430 26 18, ca.vkz@uvzsr.sk

Osobný úrad a technicko-hospodárske činnosti:
Ing. Šimon Kožák, PhD., tel.: 041 430 26 22, ca.kozak@uvzsr.sk