Služby

RÚVZ Bardejov neposkytuje platené služby v oblasti laboratórnych analýz a meraní. V prípade záujmu o tieto služby si Vás dovoľujeme odkázať na krajský RÚVZ Prešov, ktorý tieto služby poskytuje.

 

Vzory objednávok: