Mobilné odberové miesta v zriadovateľskej pôsobnosti Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove

 

SUBJEKT MIESTO PREVÁDZKOVANIA ROZHODNUTIE -
DÁTUM ZVEREJNENIA
Sociálny dom, ANTIC n.o., Pod papierňou 4198, 08501 Bardejov pozastavené - 22.02.2024 (pdf, 141 kB)
ALIAN, s.r.o. Poliklinika ČK Plus, ul. Sv. Jakuba č.33, 085 01 Bardejov

zrušené - 28.07.2023 (pdf, 140 kB)

vydané - 18.01.2021 (pdf, 105 kB)

Mesto Bardejov Základná škola, Komenského 23, 085 01 Bardejov,
Základná škola, Wolkerova 10, 085 41
Bardejov,
Základná škola, Bartolomeja Krpelca, Tarasa Ševčenka 3, 085 55 Bardejov,
Základná škola s materskou školou,
Pod Vinbargom 1, 085 69 Bardejov,
Základná škola, Nám. arm. gen. L. Svobodu 16, 085 01 Bardejov

zrušené - 28.06.2023 (pdf, 139 kB)

vydané - 08.01.2021 (pdf, 106 kB)

NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov Sv. Jakuba 510/21, 08501 Bardejov, Slovenská republika pozastavené - 28.03.2023 (pdf, 140 kB)
HEALTH LIFE Košice s. r. o. T.Ševčenku 978/7, 08501 Bardejov zrušené - 01.12.2022 (pdf, 137 kB)
 
HEALTH LIFE Košice s. r. o.  
 
 Plocha pred autobusovou stanicou (parc. KN-C č. 3230/15 a 3230/16), Slovenská, 08501
Bardejov
zrušené - 01.12.2022 (pdf, 137 kB)
UNIZDRAV Prešov, s.r.o.
 
Mobilný kontajner na parkovisku pri bývalej
Hypernove, Mlynská 2777/2, 08501 Bardejov 

pozastavené - 01.12.2022 (pdf, 136 kB)

UNIZDRAV Prešov, s.r.o. Mobilný kontajner na parkovisku pri bývalej
Hypernove, Mlynská 2777/2, 08501 Bardejov 

pozastavené - 08.09.2022 (pdf, 137 kB)

UNIZDRAV Prešov, s.r.o. Mobilný kontajner na parkovisku pri bývalej
Hypernove, Mlynská 2777/2, 08501 Bardejov 
pozastavené - 16.05.2022 (pdf, 137 kB)
ANTIC n. o., Bardejov Sociálny dom, ANTIC n.o., Bardejov (parc. CKN4909/108, LV 7850), Pod papierňou 4198, 08501 Bardejov

pozastavené - 18.05.2022 (pdf, 137 kB)

LUVETO s.r.o. Obchodné centrum MAKOS (mobilný kontajner na parcele 609/11), Dlhý rad 1560/1, 08501 Bardejov pozastavené - 28.02.2022 (pdf, 105 kB)
Obec Lenartov Obecný úrad, 37, 08606 Lenartov zrušené - 22.02.2022 (pdf, 103 kB)
Obec Snakov Obecný úrad, 44, 08606 Snakov zrušené - 07.01.2022 (pdf, 103 kB)
Obec Snakov Obecný úrad, 44, 08606 Snakov pozastavené - 20.12.2021 (pdf, 103 kB)
Obec Lukov Kultúrny dom, 75, 08605 Lukov zrušené - 20.12.2021 (pdf, 103 kB)
LUVETO s.r.o. Obchodné centrum MAKOS (mobilný kontajner na parcele 609/11), Dlhý rad 1560/1, 08501 Bardejov vydané - 20.10.2021 (pdf, 105 kB)
Obec Snakov Obecný úrad, 44, 08606 Snakov pozastavené - 30.09.2021 (pdf, 103 kB)
Obec Lukov Kultúrny dom, 75, 08605 Lukov pozastavené - 30.09.2021 (pdf, 103 kB)
NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov Sv.Jakuba 510/21, 08501 Bardejov vydané - 18.08.2021 (pdf, 106 kB)
TAMBERT, spol. s r.o. Kukorelliho 1494, 08501 Bardejov vydané - 06.08.2021 (pdf, 106 kB)
ADOS CARE, s.r.o OD Centrum, Nový sad 3010/2, 08501 Bardejov pozastavené - 21.07.2021 (pdf, 105 kB)
HEALTH LIFE Košice s. r. o. T.Ševčenku 978/7, 08501 Bardejov vydané - 19.10.2021 (pdf, 106  kB)
HEALTH LIFE Košice s. r. o. Plocha pred autobusovou stanicou (parc. KN-C č. 3230/15 a 3230/16), Slovenská, 08501
Bardejov
vydané - 19.10.2021 (pdf, 106 kB)
JM Restaurant s. r. o. objekt Dolina, Pod Vinbargom 2649, 08501 Bardejov zrušené - 12.07.2021 (pdf, 104 kB)
Obec Snakov Obecný úrad, 44, 08606 Snakov pozastavené - 12.07.2021 (pdf, 103 kB)
P&P HOLZ, s.r.o. Pod papierňou 1662/71, 08501 Bardejov zrušené - 09.07.2021 (pdf, 105 kB)
ANTIC n. o., Bardejov Sociálny dom, ANTIC n.o., Bardejov (parc. CKN4909/108, LV 7850), Pod papierňou 4198, 08501 Bardejov vydané - 08.07.2021 (pdf, 106 kB)
Obec Lukov Kultúrny dom, 75, 08605 Lukov pozastavené - 25.06.2021 (pdf, 103 kB)
Obec Lenartov Obecný úrad, 37, 08606 Lenartov pozastavené - 21.06.2021 (pdf, 103 kB)
Obec Kľušov Sála kultúrneho domu, 175, 08622 Kľušov zrušené - 18.06.2021 (pdf, 102 kB)
REMEDIUM, s.r.o. LD Helios, Bardejovské Kúpele, 08631 Bardejov zrušené - 18.06.2021 (pdf, 104 kB)
ADOS CARE, s.r.o OD Centrum, Nový sad 3010/2, 08501 Bardejov vydané - 22.04.2021 (pdf, 105 kB)
Obec Richvald KSB, 179, 08501 Richvald vydané - 23.02.2021 (pdf, 104 kB)
JM Restaurant s. r. o. objekt Dolina, Pod Vinbargom 2649, 08501 Bardejov vydané - 23.02.2021 (pdf, 105 kB)
Obec Lukov Kultúrny dom, 75, 08605 Lukov vydané - 17.02.2021 (pdf, 103 kB)
Obec Snakov Obecný úrad, 44, 08606 Snakov vydané - 11.02.2021 (pdf, 104 kB)
P&P HOLZ, s.r.o. Pod papierňou 1662/71, 08501 Bardejov vydané - 28.01.2021 (pdf, 106 kB)
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. Mobilný kontajner na parkovisku pri bývalej
Hypernove, Mlynská 2777/2, 08501 Bardejov 
vydané - 23.01.2021 (pdf, 105 kB)
TAMBERT, spol. s r.o. Kukorelliho 1494, 08501 Bardejov vydané - 23.01.2021 (pdf, 105 kB)
MEMORIX, s.r.o. Polyfunkčná budova, Mičkova č.3993,
085 01 Bardejov, parc.č.2686/5, LV č.7337 
vydané - 23.01.2021 (pdf, 106 kB)
REMEDIUM, s.r.o. LD Helios, Bardejovské Kúpele, 08631 Bardejov vydané - 21.01.2021 (pdf, 105 kB)
OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o. Duklianska 19, 085 01 Bardejov vydané - 21.01.2021 (pdf, 105 kB)
Obec Kobyly Kultúrny dom, 57, 08622 Kobyly vydané - 20.01.2021 (pdf, 104 kB)
Balsam, s.r.o Charvát strojárne,a.s., Duklianska 21, 085 01 Bardejov vydané - 20.01.2021 (pdf, 105 kB)
Obec Kľušov Sála kultúrneho domu, 175, 08622 Kľušov vydané - 20.01.2021 (pdf, 104 kB)
Obec Osikov Kultúrno-správna budova, Osikov 57, 086 42 Osikov vydané - 20.01.2021 (pdf, 104 kB)
Obec Bartošovce Kultúrny dom , Bartošovce 148, 086 42
Hertník
vydané - 20.01.2021 (pdf, 104 kB)
Obec Kružlov Sála kultúrneho domu, Kružlov 141, 086 22
Kružlov
vydané - 20.01.2021 (pdf, 104 kB)
Obec Raslavice Kultúrny dom , Toplianska 560, 086 41 Raslavice, vydané - 20.01.2021 (pdf, 104 kB)
Obec Lenartov Obecný úrad Lenartov 37,086 06 Malcov vydané - 19.01.2021 (pdf, 103 kB)
Obec Hertník Sála kultúrneho domu, Hertník 162, 086 042 Hertník vydané - 19.01.2021 (pdf, 104 kB)
ALIAN, s.r.o. Poliklinika ČK Plus, ul. Sv. Jakuba č.33, 085 01 Bardejov vydané - 18.01.2021 (pdf, 105 kB)
Gastroped s.r.o Bardterm s.r.o., ul.Tarasa Ševčenku 7, 085 01 Bardejov (súpisné číslo 978 parcela „C“ KN č.1506/24, LVč.6279 KO OÚ Bardejov) vydané - 18.01.2021 (pdf, 106 kB)
LEHA, s.r.o. Bardterm s.r.o., ul.Tarasa Ševčenku 7, 085 01 Bardejov (súpisné číslo 978 parcela „C“ KN č.1506/24, LVč.6279 KO OÚ Bardejov) vydané - 15.01.2021 (pdf, 105 kB)
Obec Koprivnica Kuria č.109 , 086 43 Koprivnica vydané - 12.01.2021 (pdf, 104 kB)
NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov Sv.Jakuba 510/21, 08501 Bardejov  07.07.2020 (pdf, 105 kB)