Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove (RÚVZ BJ)

má územnú pôsobnosť pre okres Bardejov.

RÚVZ BJ je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou je Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH.

Aktuality

Späť Výherný výkres regionálneho kola výtvarnej súťaže "Ovocie a zelenina ako superhrdina!"

Výherný výkres, ktorý postupuje do krajského kola, je zo ZŠ Lukov, 4. ročník. Blahoželáme a držíme palce v ďalšom kole.

 

výherný výkres