Úrady a podnikateľ

Mnohí podnikatelia potrebujú interagovať so svojim Regionálnym úradom verejného zdravotníctva (RÚVZ), prípadne chcú využiť služby laboratórií, získať záväzné rozhodnutie, splniť oznamovacie povinnosti alebo niečo sa dozvedieť o legislatíve,  resp. aktuálnych usmerneniach napr. ku COVID-19.

Položky nasledujúceho menu sú odkazmi na informácie, ktoré sú v tejto oblasti relevantné pre podnikateľa.

Ďalšou možnosťou je priamo vstup do sekcie venovanej úradom