Platené služby

Pre podnikateľov poskytujú úrady viacero platených služieb, najmä z oblasti laboratórnych rozborov. Informácie o týchto službách nájdete v susednom menu – Služby, alebo môžete priamo prejsť na webovú stránku.