Úradné tabule

Úradná tabuľa je miesto, kde zverejňuje daný úrad úradné dokumenty, ak tak ustanovuje zákon.

Elektronická úradná tabuľa je elektronické úložisko, na ktoré sa zasielajú a na ktorom sa zverejňujú elektronické úradné dokumenty, ak tak ustanovuje zákon.

Každý z úradov má svoju úradnú tabuľu.  Najprv si vyberiete na mape úvodnej stránky svoj regionálny úrad alebo ho vyberiete v menu Úrady na úvodnej stránke.

Pre každú úrad je k dispozícii samostatná podstránka v rovnakej štruktúre. Je tam položka menu Úrad v rámci nej položka Úradná tabuľa. Je tam aj linka na elektronickú úradnú tabuľu.

Úradná tabuľa - navigácia