Občan a úrady verejného zdravotníctva

Občania občas potrebujú interagovať so svojim Regionálnym úradom verejného zdravotníctva (RÚVZ), prípadne chcú využiť služby poradní zdravia, získať záväzné rozhodnutie alebo niečo sa dozvedieť o legislatíve,  resp. aktuálnych usmerneniach úradov. 

V položkách nasledujúceho menu so viac dozviete  o všetkých spomínaných oblastiach.