Môj regionálny úrad verejného zdravotníctva

Úrady verejného zdravotníctva sú po celom Slovensku, aj keď nie v každom okrese. Pod ktorý úrad spadá vaše bydlisko alebo pôsobisko firmy si nájdete na úvodnej stránke (mapa v dolnej časti).

Každý úrad má svoju samostatnú podstránku, kde sú uvedené kontakty a všetky dôležité informácie o jeho pôsobnosti a poskytovaných službách.

Sú v samostatnej sekcii – Úrady, členené podľa krajov, na tomto odkaze.