Pre žiadateľov o vydanie rozhodnutia a záväzného stanoviska RÚVZ

Ak potrebujete získať rozhodnutia a záväzné stanovisko RÚVZ, môžete postupovať dvojako:

  1. Nájdete si konkrétne RÚVZ podľa miestnej príslušnosti Vašej prevádzky a v  menu daného úradu si zvolíte položku Služby a formuláre / Vydávanie rozhodnutí a stanovísk. Tam sú uvedené všetky potrebné informácie. Príslušný úrad nájdete na tomto odkaze.
  2. Vojdete do menu Služby / Služby verejnej správy.
    Tam si vyberiete, či máte záujem o oblasť verejného zdravia alebo radiačnej ochrany.
    Nájdete si príslušnú službu, napr. Vydávanie stanovísk
    Tam sú inštrukcie, ako danú službu aj v súčinnosti s daným úradom zrealizovať.