Chrípka a akútne respiračné ochorenia

COVID-19 poslal na čas do úzadia naše najčastejšie, každoročne sa opakujúce prenosné respiračné ochorenie – chrípku. Rizikové skupiny by ju nemali podceňovať a mali by prijať vhodné preventívne opatrenia.

V položkách nasledujúceho menu nájdete informácie o aktuálnej epidemiologickej situácii, ako aj praktické rady k chrípkovej sezóne a jej úspešnému prekonaniu.