Chrípková sezóna

Chrípková sezóna sa na severnej pologuli oficiálne začína od 40. kalendárneho týždňa aktuálneho roka a pretrváva do 18. kalendárneho týždňa nasledujúceho roka (pre túto sezónu to vychádza na začiatok októbra až úvod mája).

Počas chrípkovej sezóny môže dochádzať k vzniku chrípkových epidémií. Aktivita chrípky sa obvykle začína zvyšovať v priebehu decembra s tým, že k celoštátnej chrípkovej epidémii zvykne za bežných okolností dochádzať zväčša na prelome januára a februára. Podľa geografického šírenia rozoznávame lokálne, okresné, krajské či celoštátne epidémie.

Všetky užitočné informácie o chrípke, aké zdravotné komplikácie môže spôsobiť a ako chrípke predchádzať (pdf, 9 MB)