Aktuálna epidemiologická situácia

V aktuálnej chrípkovej sezóne (aj vzhľadom na minimum plošne zavedených protiepidemických opatrení) predpokladáme vyšší výskyt chrípky a chrípke podobných ochorení v porovnaní s predchádzajúcimi dvoma chrípkovými sezónami. Najvyššia chorobnosť je zaznamenávaná u malých detí v predškolských a školských zariadeniach.

Aktuálne informácie o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky.