Poradňa pre prevenciu HIV/AIDS

 

  • Odbery sa vykonávajú v pracovných dňoch od 8:00 do 13:00 h.
  • Na termíne vyšetrenia je vhodné sa telefonicky/emailom vopred dohodnúť, nakoľko personál určený na odber krvi nemusí byť na pracovisku prítomný.
  • V prípade HIV infekcie je najvhodnejšie sa testovať 3 mesiace po rizikovej situácii.
  • Vyšetrenie je možné vykonať aj anonymne.
  • Na odber nie je potrebné prísť nalačno (odporúča sa dostatočný pitný režim pred odberom).
  • Vyšetrenie na HIV je bezplatné. V  prípade bezplatného vyšetrenia je krv odosielaná do laboratória Národného referenčného centra pre HIV/AIDS v Bratislave, vtedy sú výsledky vyšetrenia k dispozícii cca do 2 týždňov. V prípade vyšetrenia v laboratóriu Fakultnej nemocnice Trenčín vrátane anonymných vyšetrení je poplatok v laboratóriu v súčasnosti cca 8 eur a výsledok vyšetrenia zvyčajne do 24 hod.
  • Žiadatelia o vystavenie medzinárodného certifikátu o HIV negativite pri ceste do zahraničia si službu hradia.

Kontaktné osoby: