Poradňa pre očkovanie

poskytuje konzultačnú činnosť v oblasti prevencie chorôb, ktorým sa dá predísť očkovaním:
•    poradňa očkovania detí,
•    poradňa očkovania pred cestou do zahraničia,
•    poradňa v problematike povinného pravidelného očkovania,
•    poradňa v problematike odporúčaného očkovania,
•    komplexná poradňa v problematike očkovacieho kalendára, očkovacích techník a príslušnej legislatívy.
Konzultácia je možná:
•    osobne na adrese: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, odbor epidemiológie, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín (termín je vhodné si vopred telefonicky dohodnúť)
•    telefonicky: 032/650 95 22, 032/650 95 23
•    e-mailom: tn.epi6@uvzsr.sk
Kontaktné osoby:
Mgr. Zuzana Prostináková, tel.: 032/650 95 22, e-mail: tn.epi6@uvzsr.sk  
Mgr. Zuzana Bronišová, tel.: 032/650 95 23, e-mail: tn.epi1@uvzsr.sk