Mesačné analýzy epidemiologickej situácie v okresoch Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Nové Mesto nad Váhom a Myjava v roku 2023

 

 rok 2022