Konzultačné a poradenské služby

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín v súlade s Uznesením vlády SR č. 51/2019 úloha B.9 – zefektívniť výkon konzultácií poskytovaných regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva v SR poskytuje konzultácie a poradenstvo podnikateľským subjektom a verejnosti v rámci svojej pôsobnosti a činnosti.

ÚRADNÉ HODINY

 

Pondelok, Piatok

8:00 – 12:00 | 12:30 – 13:30

Utorok, Streda, Štvrtok

8:00 – 12:00 | 12:30 – 15:30

Osobne na adrese:

 Budova RÚVZ – Nemocničná 4, 911 01 Trenčín

Telefonicky alebo e-mailom:
Informátor, spojovateľ - tel.: 032 6509511
e-mail: tn.ruvz@uvzsr.sk

Odbor hygieny životného prostredia a zdravia:
Ing. Peter Pružinec , tel.: 032 6509516, 0911 989 823, tn.pruzinec@uvzsr.sk
odbor , tel.: 032 6509517,  tn.hzp@uvzsr.sk

Odbor hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov:
IMgr. Monika Galková, MPH, tel.: 032 6509557,0911 989 824, tn.galkova@uvzsr.sk
odbor , tel.: 032 6509519,  tn.hv@uvzsr.sk

Odbor hygieny detí a mládeže:
Mgr. Lenka Minárechová, tel.: 032 6509520, tn.hdm@uvzsr.sk
odbor , tel.: 032 6509520,  tn.hdm1@uvzsr.sk

Odbor preventívneho pracovného lekárstva:
MUDr. Ľubomíra Slemenská, tel.: 032 6509524, 0911 989 825, tn.slemenska@uvzsr.sk
odbor , tel.: 032 6509526,  tn.ppl@uvzsr.sk

Odbor epidemiológie:
Mgr. Katarína Zelko, tel.: 032 6509523, 0911 989 821, tn.epi@uvzsr.sk
odbor , tel.: 032 6509522,  tn.epi6@uvzsr.sk

Odbor podpory zdravia a výchovy k zdraviu:
PhDr. Zlatice Meravá, tel.: 032 6509537, tn.zv@uvzsr.sk
odbor , tel.: 032 6509537,  tn.poradna@uvzsr.sk

Odbor dokumentačno - právny:
JUDr. Oľga Kandráčová, tel.: 032 6509515, tn.pravne@uvzsr.sk
odbor , tel.: 032 6509515,  tn.pravne1@uvzsr.sk

Osobný úrad:
Ing. Stanislava Gawronová , tel.: 032 6509542, tn.mzd@uvzsr.sk  

Oddelenie ekonomiky a prevádzky
Ing. Viera Hollá, MPH, tel.: 032 6509541, tn.eu@uvzsr.sk 

Odbor objektivizácie faktorov životného prostredia:
RNDr. Branislav Cích, tel.: 032 6509531, tn.cich@uvzsr.sk

Národné referenčné centrum:
, tel.: 032 6509559, tn.nrcnn@uvzsr.sk