Aktuality

Späť Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Trenčianskom kraji za 9. kalendárny týždeň 2024

     V 9. kalendárnom týždni 2024 bolo spolu hlásených 4008 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 1468,0/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobných (CHPO) 476 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 174,3/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni.
Oproti minulému týždňu je výskyt ARO nižší o 12,72 % a výskyt CHPO oproti minulému týždňu je nižší o 34,42 %.
     Najvyššia chorobnosť na ARO bola zaznamenaná v okrese Ilava (2163,93/100 000) a v okrese Bánovce nad Bebravou (2159,4/100 000), najnižšia chorobnosť bola v okrese  Partizánske (1023,68/100 000).
Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0-5 ročných (4587,7/100 000).
     Priebeh ochorení bol komplikovaný u 71 osôb, čo predstavuje 1,8 % zo všetkých ARO,  komplikácie predstavovali otitídy (18), sínusitídy (45) a pneumónie (8).
     Najvyššia chorobnosť na CHPO bola hlásená v okrese Púchov (391,81/100 000), najnižšia chorobnosť bola v okrese Bánovce nad Bebravou (50,48/100 000).
     Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola hlásená vo vekovej skupine   0-5 ročných (504,4/100 000).
Z dôvodu vyššieho výskytu akútnych respiračných ochorení nebolo v Trenčianskom kraji uzatvorené školské zariadenie:
MŠ – 0, ZŠ - 0, SŠ – 0
     V 9. kalendárnom týždni 2024 boli v Trenčianskom kraji hlásené 1 prípad na ochorenie COVID-19.

  •  okres Trenčín: 0 prípadov na ochorenie COVID-19
  •  okres Bánovce nad Bebravou: 0 prípadov na ochorenie COVID-19
  •  okres Nové Mesto nad Váhom: 0 prípadov na ochorenie COVID-19
  •  okres Myjava:0 prípadov na ochorenie COVID-19
  •  okres Považská Bystrica: 0 prípadov na ochorenie COVID-19
  •  okres Ilava: 0 prípadov na ochorenie COVID-19
  •  okres Púchov: 0 prípadov na ochorenie COVID-19
  •  okres Prievidza: 2 prípady na ochorenie COVID-19
  •  okres Partizánske: 0 prípadov na ochorenie COVID-19

 

MUDr. Ľudmila Bučková, MPH
regionálna hygienička
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Trenčíne