Aktuality

Späť Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Trenčianskom kraji za 8. kalendárny týždeň 2024

    V 8. kalendárnom týždni 2024 bolo spolu hlásených 4347 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 1682,1/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobných (CHPO) 687 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 265,8/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni.
Oproti minulému týždňu je výskyt ARO nižší o 21,09 % a výskyt CHPO oproti minulému týždňu je nižší o 47,14 %.
     Najvyššia chorobnosť na ARO bola zaznamenaná v okrese Myjava (3110,04/100 000) a v okrese Púchov (2930,19/100 000), najnižšia chorobnosť bola v okrese  Prievidza (1166,07/100 000).
Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0-5 ročných (6279,6/100 000).
     Priebeh ochorení bol komplikovaný u 176 osôb, čo predstavuje 4,0 % zo všetkých ARO,    komplikácie predstavovali otitídy (62), sínusitídy (80) a pneumónie (34).
     Najvyššia chorobnosť na CHPO bola hlásená v okrese Myjava (586,68/100 000), najnižšia chorobnosť bola v okrese Partizánske (38,2/100 000).
Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola hlásená vo vekovej skupine   0-5 ročných (1171,6/100 000).
Z dôvodu vyššieho výskytu akútnych respiračných ochorení nebolo v Trenčianskom kraji uzatvorené školské zariadenie (prebiehali jarné prázdniny):
MŠ – 1, ZŠ - 0, SŠ – 0
    V 8. kalendárnom týždni 2024 boli v Trenčianskom kraji hlásené 4 prípady na ochorenie COVID-19.

  •  okres Trenčín: 0 prípadov na ochorenie COVID-19
  •  okres Bánovce nad Bebravou: 0 prípadov na ochorenie COVID-19
  •  okres Nové Mesto nad Váhom: 0 prípadov na ochorenie COVID-19
  •  okres Myjava:0 prípadov na ochorenie COVID-19
  •  okres Považská Bystrica: 0 prípadov na ochorenie COVID-19
  •  okres Ilava: 0 prípadov na ochorenie COVID-19
  •  okres Púchov: 0 prípadov na ochorenie COVID-19
  •  okres Prievidza: 4 prípady na ochorenie COVID-19
  •  okres Partizánske: 0 prípadov na ochorenie COVID-19

 

MUDr. Ľudmila Bučková, MPH
regionálna hygienička