Aktuality

Späť Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Trenčianskom kraji za 7. kalendárny týždeň 2024

       V 7. kalendárnom týždni 2024 bolo spolu hlásených 5693 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 2131,9/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobných (CHPO) 1343 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 502,9/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni.
Oproti minulému týždňu je výskyt ARO nižší o 21,91 % a výskyt CHPO oproti minulému týždňu je nižší o 30,21 %.
     Najvyššia chorobnosť na ARO bola zaznamenaná v okrese Bánovce nad Bebravou (3043,92/100 000) a v okrese Ilava (3039,42/100 000), najnižšia chorobnosť bola v okrese  Považská Bystrica (1538,94/100 000).
Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0-5 ročných (7 246,1/100 000).
     Priebeh ochorení bol komplikovaný u 140 osôb, čo predstavuje 2,5 % zo všetkých ARO,  komplikácie predstavovali otitídy (33), sínusitídy (88) a pneumónie (19).
     Najvyššia chorobnosť na CHPO bola hlásená v okrese Ilava  (1339,51/100 000), najnižšia chorobnosť bola v okrese Partizánske (20,37/100 000).
     Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola hlásená vo vekovej skupine  0-5 ročných (1786,6/100 000).
Z dôvodu vyššieho výskytu akútnych respiračných ochorení bolo v Trenčianskom kraji uzatvorené školské zariadenie:
MŠ – 6, ZŠ - 2, SŠ – 0
   

      V 7. kalendárnom týždni 2024 boli v Trenčianskom kraji hlásené 4 prípady na ochorenie COVID-19.

  •  okres Trenčín: 1 prípad na ochorenie COVID-19
  •  okres Bánovce nad Bebravou: 0 prípadov na ochorenie COVID-19
  •  okres Nové Mesto nad Váhom: 0 prípadov na ochorenie COVID-19
  •  okres Myjava:0 prípadov na ochorenie COVID-19
  •  okres Považská Bystrica: 0 prípadov na ochorenie COVID-19
  •  okres Ilava: 0 prípadov na ochorenie COVID-19
  •  okres Púchov: 0 prípadov na ochorenie COVID-19
  •  okres Prievidza: 3 prípady na ochorenie COVID-19
  •  okres Partizánske: 0 prípadov na ochorenie COVID-19

 


MUDr. Ľudmila Bučková, MPH
regionálna hygienička
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Trenčíne