Aktuality

Späť Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Trenčianskom kraji za 6. kalendárny týždeň 2024

      V 6. kalendárnom týždni 2024 bolo spolu hlásených 6 115 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 2 730,3/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobných (CHPO) 1 614 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 720,6/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni.
Oproti minulému týždňu je výskyt ARO nižší o 6,14 % a výskyt CHPO oproti minulému týždňu je nižší o 20,88 %.
   ​​  Najvyššia chorobnosť na ARO bola zaznamenaná v okrese Ilava (4907,52/100 000) a v okrese Púchov (4214,53/100 000), najnižšia chorobnosť bola v okrese  Považská Bystrica (1777,46/100 000).
     Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0-5 ročných (10 696,1/100 000).
     Priebeh ochorení bol komplikovaný u 136 osôb, čo predstavuje 2,2 % zo všetkých ARO,  komplikácie predstavovali otitídy (65), sínusitídy (32) a pneumónie (38).
     Najvyššia chorobnosť na CHPO bola hlásená v okrese Ilava  (12364,68/100 000), najnižšia chorobnosť bola v okrese Partizánske (65,82/100 000).
     Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola hlásená vo vekovej skupine 0-5 ročných (3832,6/100 000).
Z dôvodu vyššieho výskytu akútnych respiračných ochorení nebolo v Trenčianskom kraji uzatvorené školské zariadenie:
MŠ – 14, ZŠ - 10, SŠ – 0
   

      V 6. kalendárnom týždni 2024 bolo v Trenčianskom kraji hlásených 5 prípadov na ochorenie COVID-19.

  •  okres Trenčín: 4 prípady na ochorenie COVID-19
  •  okres Bánovce nad Bebravou: 1 prípad na ochorenie COVID-19
  •  okres Nové Mesto nad Váhom: 0 prípadov na ochorenie COVID-19
  •  okres Myjava: 0 prípadov na ochorenie COVID-19
  •  okres Považská Bystrica: 0 prípadov na ochorenie COVID-19
  •  okres Ilava: 0 prípadov na ochorenie COVID-19
  •  okres Púchov: 0 prípadov na ochorenie COVID-19
  •  okres Prievidza: 0 prípadov na ochorenie COVID-19
  •  okres Partizánske: 0 prípadov na ochorenie COVID-19

 


MUDr. Ľudmila Bučková, MPH
regionálna hygienička
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Trenčíne